Blog

Vetene aid atalar sozleri

Vetene aid atalar sozleri saytımızda tapa bilərsiniz.

 • Ac qal, topal qal, kör qal, fəqət torpaqsız qalma. – Atalar sözü
 • Yaylağın dağı sağ olsun, qarlı da olar, qarsız da. – Atalar sözü
 • İgidin canı sağ olsun, varlı da olar, varsız da. – Atalar sözü
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar. – Atalar sözü

Qürbət görməyən adam vətən qədri bilməz.

*****
 
Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.

*****

 • Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar. – Atalar sözü
 • İgiddən yaxşı iş qalar, arifdən – yaxşı söz. – Atalar sözü
 • Əkin əksən, yerə bax, eli sevsən, elə bax. – Atalar sözü
 • Torpaq kimi bərəkətli ol ki, hamının sevimlisi olasan. – Atalar sözü


 
Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.

*****

Dünyada Vətəndən əziz nə var?

*****

 • Böyüyə hörmət elə, sən də böyüyəcəksən. – Atalar sözü
 • Torpaq deyər sən mənə tər ver, mən sənə zər.- Atalar sözü
 • Dağ yeri-duman yeri, Yurd yeri-güman yeri.- Atalar sözü
 • El bir olsa – dağ oynadar yerindən, – Atalar sözü


 
Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.

*****
  
Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.

*****

 • Vətənə məhəbbət iman əsəridir. – Atalar sözü
 • El malını qoru öz malın kimi. – Atalar sözü
 • Torpaqdan pay olmaz. – Atalar sözü
 • Ailəsinin qədrini bilməyən el-obasının da qədrini bilməz.
 • İgid oğul cavan eylər atanı. – Atalar sözü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *