Blog

Sanamalar

Sanamalar saytımızda təqdim olunur.

ƏKİL-BƏKİL

Əkil-bəkil quş idi,

Ağaca qonmuş idi,

Getdim onu tutmağa,

O məni tutmuş idi,

Meydana salmış idi.

Meydanın ağacları,

Dən gətirir quşları,

     İYNƏ,  İYNƏ

İynə, iynə,

Ucu düymə,

Bal ballıca,

Ballı keçi,

Şam ağacı,

Şatır keçi,

Qoz ağacı,

Qotur keçi.

Hoppan, Ò»oppan,

Yırtıl-yırtıl,

Su iç, qurtul.

 ƏMİM OĞLU 

Əmim oğlu,

Üzü buğlu,  

Haldırım dedi,

Huldurum dedi,

Göyə bir ağac atdı.

Kərki sapı,

Gül budağı.

     BARMAQLAR 

Baş barmaq,

Başala barmaq,

Uzun Ò»acı,

Qıl turacı,

Xırdaca bacı.

Bu vurdu,

Bu tutdu,

Bu bişirdi,

Bu yedi,

Vay, bəbəyə qalmadı.

    

     BİR-İKİ 

Bir, iki,

bizimki.

Üç, dörd,

qapını ört.

Beş, altı,

daşaltı.

Yeddi, səkkiz,

Firəngiz.

Doqquz, on,

qırmızı don.

     MIRT-MIRT 

Mırt, mırt,

Adın nə?

– Balqabaq.

Evlənsənə?

– Gələn yox

Dillənsənə?

– Qoyan yox.

İstəsənə?

– Verən yox.

Oynasana?

– Çalan yox.

Yerin Ò»ara?

– Samanlıq.

Saman yeginən?

– Qarnım tox.

Onda çəkil, gendən bax.

     BİR-İKİ

Bir iki,

Bülbül təki.

Camdan baÒ»a,

Başım dağı.

Hop-Ò»op, Ò»oppan,

Qızıl tap.

Kimsədə yox,

Məndəsə çox,

Mənsə bu gün,

Sünbülə gəldim.

Sünbüllər açmış,

Zər zəncəfil,

Dınğır, dınğır,

Sənsə cınqır.

     BİR-İKİ

Bir, iki, dingildən.

Anasının ilkindən.

Çıxdım örük dalına.

Baxdım şəÒ»ər yoluna.

Gördüm gəlir on dəvə.

Mən birinə minmədim.

Ablamgilə gəlmədim.

Ablam pilov bişirmiş,

İçinə siçan düşmüş.

Siçan on beş yaşında.

Qızıl güllər başında.

Bu dolamdan kim çıxdı?

Qızıl saçlı qız çıxdı.

    

MOTAL-MOTAL 

Motal, motal,

Tərsə motal,

Qıl atar,

Qaymaq qatar.

Ağ quşum.

Ağarçınım,

Göy quşum,

Göyərçinim.

Qarğa qara,

Durna cala,

Çiləmə çilik,

Bircə əmlik.

Çəmbər çarıq,

Əmrəqulu,

Vur nağara,

Çıx qırağa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *