Blog

Oxlu kirpi haqqinda melumat🦔

Oxlu kirpi haqqinda melumat sizin olduqca marağınıza səbəb olacaqdır. Görünüşcə şirin və sevimli görünən bu canlının oxları onların müdafiəsində olduqca böyük əhəmiyyətli roloynayırlar. Beləliklə, oxları sayəsində onları ovlamaq mümkün olmur.

Şimal Egeydən Cənub-Şərqi Anadoluya qədər Türkiyənin mülayim bölgələrində kirpi görə bilərsiniz. Onlar kirpiyə bənzəsələr də, qohum deyillər. Təhlükə zamanı onurğalarını qabardır və bir-birinə sürtərək səs-küy salır. Şəhər əfsanəsi kimi yayılan məlumatın əksinə olaraq, heç vaxt onurğalarını atmırlar. Ovlanma, yaşayış yerinin itirilməsi kimi səbəblərdən sayı getdikcə azalan bir növdür.

Kirpi Hystricidae və Erethizontidae ailələrini təşkil edən gəmiricilərin ümumi adıdır. Onların boyu təxminən 60-90 sm, çəkisi isə 5-16 kq-dır. Onların quyruqları təxminən 20-25 sm-dir. Onlar qəhvəyi, boz və ya nadir hallarda ağ rəngdədirlər. Adətən tək yaşayır. Onlar gecədirlər. Yaxşı üzürlər. Gündüz yuvalarında dincəlir və ya kolların arasında gizlənirlər. Çox su içirlər. Təhlükə zamanı oxlarını tündləşdirir və quyruq tikələrini bir-birinə vuraraq xışıltı səsi çıxarırlar. Məşhur inancın əksinə olaraq, onurğalarını atmazlar. Onun orta ömrü 15-20 ildir. Bitki kökləri, kartof, soğan, bostan, kök yumruları və s. yeyərək qidalanırlar.

Addakı oxşarlığa baxmayaraq, kirpi kirpi deyil. Kirpi Erinaceomorphs ailəsinə aiddir.

Kirpilərin baş rəngi açıq, digər tərəfləri isə çox tünd boz və ya qəhvəyi rəngdədir. Boyunları qalın, qulaqları və gözləri kiçikdir. Arxa, çiyinlər və ənsə qalın və sivri ox kimi tikanlarla örtülmüşdür (qalınlığı 3-8 mm, uzunluğu 15-35 sm). Bədənlərinin digər hissələri sərt tüklərlə örtülmüşdür. Quyruqlar, 15-16 ədəd, 8-12 mm. Tünd ucları olan qalın, içi boş tikələrə malikdir.Ön ayaqları arxa ayaqlarından qısadır. Ayaq izi kiçik bir uşağın ayaq izinə bənzəyir.
Aprel ayında cütləşirlər. Kişi və dişi uzun müddət bir yerdə qalır və yuvalarında cütləşirlər. 60-70 gün (doqquz həftə) davam edən hamiləlikdən sonra dişi öz yuvasında gözləri açıq və yumşaq sünbüllü 2-4 bala doğur. Onların yetişməsi üçün 1 ilə qədər vaxt lazımdır.

Kirpilər ( lat. Hystricidae ), Köhnə Dünya kirpiləri olaraq da bilinir, gəmiricilər (Rodentia) fəsiləsidir.

Bu ailəni Amerikada tapılan ağac oxlu kirpilərdən daha asan ayırd etmək üçün onu Köhnə Dünya kirpiləri də adlandırırlar. Onları onurğalarına görə “kirpi” adlandırsalar da, əsl kirpi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Türkiyədə tapılan ailənin yeganə nümayəndəsi hind oxlu kirpidir.

Porcupines bütün məməlilər arasında ən uzun onurğalara malikdir. Kirpilərin xəzində hər cür tük tapmaq mümkündür; yumşaq yun, sərt tüklər, qısa tikanlar, qalın, çox elastik, uzun, tüklər və sərt, uzun oxlar. Bu oxlardan bəzilərinin uzunluğu 40 sm, qalınlığı isə 7 mm-ə qədərdir. Onların oxları çox kəskindir və zədələnmiş ərazinin iltihabına səbəb ola bilər.

Bir vaxtlar kirpilərin həqiqətən ox ata biləcəyinə inanılırdı. Bu tamamilə yanlışdır. Amma özünü qorumaq üçün oxlarından istifadə etdiyi doğrudur.

Kirpilərin yaşayış yerləri çox fərqli ola bilər; Yarımsəhrada, kolluq ərazilərdə və ya tropik yağış meşələrində tapıla bilər.

Porcupines yerin altında yaşayır. Bəzi növlər özləri qazdıqları tunellərdə, bəziləri isə digər heyvanların qazdığı mağaralarda və qaya yarıqlarında yaşayırlar. Bitki qidasına olan ehtiyaclarını ödəmək üçün gecələr yuvalarından çıxırlar.

Onlar ümumiyyətlə Afrika və Asiyanın tropik və subtropik bölgələrində yayılmışdır. Cənubi Avropada geniş yayılmış kirpilərin insanlar tərəfindən gətirilib-içtirilmədiyi dəqiq bilinmir. Lakin onlar əsasən Cənub-Şərqi Asiyada yayılmışdır, burada ən çox növlərin bu bölgələrdə rast gəlinir. Türkiyədə daha çox İskenderun, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın və İzmir ətrafında müşahidə olunur. Bursa, Balıkəsir, Kütahya və Kocaelidən də görüntülər var.

Oxlu kirpinin növləri

 Adi kirpi (Hystrix cristata)
 Ağ quyruqlu kirpi (Hystrix leucura)
 Afrika kirpisi (Hystrix galeata)
 Cənubi Afrika kirpisi (Hystrix africaeaustralis)
 Filippin kirpisi (Hystrix pumila)
 Hind kirpisi (Hystrix indica)
 Uzun ox kirpi (Trichys fasciculata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *