Blog

Hikmetli sozler

Hikmetli sozler burada.

Mən görünən və görünməyənəm.Yuxudakı göz kimi açığam.Həm varam, həm yoxam : gül suyundakı qoxu kimi.Söyləyən və susanam : kitabdakı yazı kimi.

Bir tavanı saxlayan iki dirəyə çevrilin. Heç kim digərinə sahib olmağa çalışmasın. Hər iki dirək eyni bir tavanı saxlasın. Bu tavan – sevgidi

Sükut hikmət qapılarından biridir. Sükut məhəbbət gətirər, sükut insana hər bir xeyrin və yaxşılığın yolunu göstərər.

Hər insanın dostu onun ağlı, düşməni isə nadanlığıdır.

Elə bir çətinlik və bəla yoxdur ki, Allah tərəfindən onu bir nemət əhatə etməmiş olsun.

Nəyi itirirsənsə itir, amma Rəbbini itirmə. Allah hər şeyin yerini doldurar, ancaq heç nə Allahın yerini doldurmaz.

Açar sözlər: Hikmətli Sözlər Hikmətli kəlamlar hikmetli sozler hikmetli kelamlar, hikmətli kəlam və sözlər

Qəlblər də mis kimi paslanar. Onları günahların bağışlanmasını diləməklə cilalayın.

Elm öyrən: kimsə alim olaraq doğulmaz,elm sahibi ilə cahil bir olmaz.

Dünyada ən hüzursuz kimsələr, qəlbində həsəd və kin daşıyanlardır.

İnsanın siması daim onun daxili dünyasını əks etdirir və fikirlərin müəyyən rəngə sahib olmadığını düşünmək yalnışdır.

Düşüncələrinizi dəyişin, prinsiplərini qoruyun: yarpaqları dəyişin, kökü qoruyun.

Öz ruhunun dərinliklərinə baş vur ki, o zaman hər gün yeni üfüqlər açacaq, ayaq dəyməmiş torpaqlar, dumduru çaylar, hələ heç kimin görmədiyi səmalar, yeni ulduzlar, yeni kəhkəşanlar kəşf edəcəksən.

Qadın üzərinə yazı yazarkən qələmi göy qurşagına batırıb, mürəkkəbi kəpənək qanadlarının tozu ilə qurulayacaqsınız

Nə qədər insan gördüm ki,əynində libası yox, Nə qədər libas gördüm ki,içində insan yox

Ölülər rahat idi.Əsl dirilməli olanlar “yaşayanlar” idi.

Əsl müəllim bilmədiyimizi öyrətməməlidir,əsl müəllim hər kəsin içində olan gizli istedadı üzə çıxarmağı bacarmalıdır.

Bir dəlil ilə 40 alimi yendim, 40 dəlil ilə bir cahili yenəmədim.

Bir müddət öyrənməyin ağrısını çəkməyən, ömrü boyu cahillik zillətini daşıyar.

Həqiqət almaz kimidir: qaranlıqda daha çox parıldayır.

Gözlərin ən üstünü xeyir işlərdə çalışan gözlərdir.

Başqalarının eyblərindən danışan kəs əvvəlcə öz eyblərindən başlamalıdır.

Səni yüksəklərə uçuracaq qanadların olduqdan sonra insanlardan sənə nə qəm gələ bilər?!!

“Bil ki, su gəminin altında olarsa, onu üzdürər, istədiyi mənzilə çatdırar. Lakin su gəmiyə dolarsa, bu dəfə onu batırar.

Çox vaxt bir saatlıq şəhvət ləzzətindən uzun qəm-qüssə yaranır.

“Başqasının sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri aşkar olar.

Alov, başqa şeyləri işıqlandırdığı qədər işıqlandırmaz özünü. Müdrik də belədir.

Bil ki, günəşə baxmağa cəsarəti olmayan, kölgədə qalmağa, kölgəni işıq sanmağa məhkumdur.

Allahın ən gözəl əsəri könüldür. Qalan hər şey ancaq əsərin əsəridir.

Elə bir izzət sahibi olmaz ki, haqdan əl çəkdikdən sonra zəlil olmasın. Elə bir zəlil və aciz olmaz ki, haqqı tapdıqdan sonra əziz və qüdrətli olmasın.”

Əsl sual ölümdən sonra həyatın olub-olmaması deyil. Əsl sual ölümdən əvvəl sizin canlı olub-olmamağınızdır.

Mənim zarafat tərzim doğrunu söyləməkdir. Doğru dünyadakı ən gülməli zarafatdır

Sanma ki dərd tək səndə var Səndəki dərdi nemət sayan var.

 Ağ lövhə təkcə Allah-a məxsusdur; biz hamımız yazılmışların üzərində yazırıq.

Gördüyünü hər kəs sevər. Sən onda heç kimin görmədiyini tapmalısan. Əgər əsl sevgini istəyirsənsə, üzə deyil, qəlbə toxunmalısan.

Yolun ucunun hara çatacağını düşünmək boş bir səydən ibarətdir. Sən yalnız atacağın ilk addımı düşünməklə hökümlüsən. Gerisi onsuz da özbaşına gələr

Əgər bir gün dünyaya aid dərdin olarsa Rəbbinə dönüb “Rəbbbim, çox böyük dərdim var” demə, dərdinə dönüb “çox böyük Rəbbim var” de.

Hara baxdığınız o qədər əhəmiyyətli deyil, oraya neçə baxdığınız əhəmiyyətli. Çünki həyat, niyyətə görə şəkillənir. Və baxdığınız yerdə olan deyil, görmək istədiyinizi görərsiniz…

İnsanın yeganə borcu var: Öz Yolu ilə sonuna qədər getmək. Hər şey bundadır və xatırla ki, nə vaxtsa nəsə istəsən, bütün Kainat sənin arzunun həyata keçməsinə kömək edəcək.

Heç kim saf,heç kim məsum deyil.Yaşayan varlıq mütləq kirlənir, mühüm olan təmizliyi,məsumluğu həyatın amalı etməkdir. Əsl  məsələ həyatdır. Həyat mövcud olduğu müddətdə saf, məsum olmaq ümidi var.

Yediklərin aradan gedər, yedirtdiklərin isə qalar.

İnsаnlаrın imаn cәhәtdәn әn kаmili әхlаqı gözәl оlаn şәхsdir.

Kərəm odur ki, sənə ağız açılmamış əta edəsən.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *