Blog

Dini statuslar

Dini statuslar saytımızda təqdim olunur.

Unutma! Açdığın hər yaradan hesab soracaq Yaradan.

Qəlb təmizdirsə, dildən yaxşı sözlər çıxar.

Yaxşı danışan kimsədən pis söz eşitməz.

Paxıl və pis xasiyyətli insanlar üçün şərəf yoxdur.

Şüurun dəstəmazı biliklə, qəlbin dəstəmazı məhəbbətlə alınır. – Hz. Əli

Bəla sınağı səbirlə, xeyir sınağı şükürlə qazanılır.

Allah’dan başqa heç bir ilah yoxdur və Hz. Muhamməd onun elçisidir.

Sabır, Allahın ən gözəl adlarından biridir.

Sevdiyini Allaha əmanət et, sevmədiyini Allaha həvalə et.

İnsanların sahib olduqlarına göz dikməmək möminin əlamətlərindəndir.

Sevgi bu qədər gözəldirsə, kim bilir sevgini yaradan nə qədər gözəldir…

Heç bir ağrı cəhalətdən daha əziyyətli deyil.

Rəbbimiz, üstümüzə səbr yağdır və bizi müsəlman olaraq öldür.

Allahdan qorxandan başqa kimsəyə güvənmə. 

Hər kəs qorxduğundan qaçar, yalnız Allahdan qorxan ona yaxınlaşar. 

Allah qarşınıza Allah qorxusu olanları çıxarsın, gerisi təfərrüatdır.

Minnət ağır yükdür, heç kim daşımaq istəməz. (Diderot)

Qəlbin döyüntüsü əcəlin ayaq səsləridir. (Beyazidi Bestami)

İkisi şeyi əsla unutma: Allahı və ölümü. İki şeyi unut: etdiyin yaxşılığı və gördüyün pisliyi.

Bütün insanlar günah işləyir, lakin günahkarların ən yaxşısı tövbə edənlərdir. Hədis-i Şərif

İnsanlar iki qrupa bölünürlər: günahkar olduqlarını düşünən saleh insanlar və özünü haqlı hesab edən günahkarlar.

Ölüm gələndə mal-mülk gedir, dost-qardaş gedir, amma iman bizimlə qəbrə girir.

Allah bizə hər zaman yaxınlaşır, biz isə O’na yaxınlaşmağa çalışmalıyıq.

Rəbbimiz, sənin qarşısında ehtiramla diz çökürük. Səni yüksək tuturuq və sənə təşəkkür edirik.

İlahi lütfu olmadan, hiç birimiz doğru yolu tapa bilmərik.

Allah sizi azad yaradıb, heç kimin köləsi olmayın. – Hz. Əli

Bir şeyi olmadığı yerdə axtarmaq onu axtarmamaq deməkdir.

Allah nəsib etməyəcəyi şeyi xəyal etdirməz.

Kainatdakı ən yüksək həqiqət imandır, imandan sonra namazdır.

Cahillərin qəlbi dodaqlarında, alimlərin dodaqları qəlblərindədir.

Dua, inanclı insanın ən güclü silahıdır.

Allah bizə həmişə yardım edər və sığınacaq bir liman təqdim edir.

İman – ürəklərdəki oazisdir ki, ora təfəkkürün karvanı heç vaxt çata bilməz

Hər xeyirxah əməl göylərə aparan nərdivanın bir pilləsidir

İnsanın qəlbini göstərməz paltar,
Yazan özü bilər kağızda nə var. 

İnsan özünü bir şeyə tamamilə həsr etdikdə Allah da ona yardım edir. (İohann Volfqanq Göte)

Mənim biliklərim bədbin, inamım – nikbindir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *