Blog

Baliqlar haqqinda melumat🐟

Baliqlar haqqinda melumat ilə tanış olmaqla bu canlıları daha yaxından tanıya biləcəksiniz. Dənizdə yaşayan bu mükəmməl varlıqlardan həm dekor məqsədilə, həm də qida kimi istifadə olunur.
Məktəblərdə inşa tapşırığı zamanı baliqlar haqqinda melumat usaqlar ucun vacib olan məlumalar sırasında gəlir. Saytımızda maraqlı faktlarla qarşılaşa bilərsiniz.

Akvariumda balıq yetişdirmək istəyən həvəskarlar bu canlının quruluşu və yaşayış şəraiti haqqında məlumat əldə etmək istədikləri üçün balıqlar haqqında qısa məlumat verməkdə fayda var.


Balıqların bədən quruluşu🐠


Yer üzündə yaşayan balıqların sayı ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Bəzilərinə görə dünyada 15-20 min balıq növü və sortları var. Ancaq bu rəqəmin 40 min civarında olduğunu bildirən müəlliflər də var. Bu saydan da anlaşıldığı kimi, onların bədən quruluşu baxımından çox müxtəlif formalara malik olmaları təbiidir. Ümumiyyətlə, balıq deyəndə ağla mekik formalı bədənli canlılar gəlir. Tipik bir balıq bədəni kimi palamut və ya levrek balığının bədən quruluşunu göstərə bilərik. Balıqların bədən formaları təsnif edilərkən müxtəlif şərhlər etmək mümkündür. Amma ümumiyyətlə, balıqların bədən formalarını 4 sinfə ayıra bilərik. Bunlar normal balıq bədən formasına malik olanlar, yanlardan yastı olanlar, yuxarıdan aşağıya doğru yastı olanlar və başdan uca uzun olanlar kimi göstərilə bilər. Normal balıqlara misal olaraq, akvariumlardakı gözəl balıqlar olan, qara bədənli və qırmızı quyruqlu köpək balıqlarını və ya ot təmizləyən kimi tanınan balıqları göstərə bilərik. Yan tərəfdən yastı olanlara gəlincə, yin akvariumlarının məşhur balığı olan mələk balığını misal göstərə bilərik. Yuxarıda yastı olan akvarium balıqlarına misal göstərmək olduqca çətindir. Bu qrupa misal olaraq altlıq, turbot və halibut göstərə bilərik. Uzatılmış balıqların tipik nümunələri ilanbalığı və zibil balıqlarıdır. Balıqları bədən formalarına görə bu dörd qrupa bölmək mümkün olsa da; Ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq bir çox növdə bu formalardan çoxlu sapmalar müşahidə oluna bilər.

Balıq bədəni ümumiyyətlə üç hissədə araşdırıla bilər. Bunlar baş-bədən və quyruqdur. Baş burnunun ucundan gill yarığına qədər davam edir. Bədən gill yarığından qarın ucuna qədər olan hissədir. Qarın ucundan quyruğun ucuna qədər olan hissə quyruq bölgəsi olaraq təyin olunur. Balığın başı ümumiyyətlə üzməyi asanlaşdırmaq və suyu asanlıqla kəsmək üçün ucludur. Gözlər bir çox balıqda baş səthi ilə eyni səviyyədədir. Bu, üzməyi asanlaşdırır. Bədəni arxaya doğru daraltmaq üzgüçülükdə də təsirlidir. Hətta bəzi balıqlarda bol olan bədən səthində olan sürüşkən maye balığın bədənindəki çox kiçik çıxıntıları örtər və balığın üzməsinə mane ola biləcək kiçik bədən maneələrini aradan qaldırar. Görünür ki, bir çox balıqda bədən quruluşu həmişə üzməyi asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub.

Balıq növləri arasında bəzi fərqlər olsa da, balıq bədənini düzgün tutmağa imkan verən skelet quruluşu ümumiyyətlə oxşardır. Skeletin əsas hissələri başdakı kəllə, bir sıra fəqərələrdən ibarət onurğa sütunu və iki cüt üzgəcdən ibarətdir. Bu üzgəclər döş və qarın üzgəcləridir və bu üzgəclərdə olan sümüklər (növlərdən asılı olaraq qığırdaqlar) bədən skeletinə bağlıdır. Bundan əlavə, balıqların əksəriyyətində skeletlə əlaqəli olmayan digər sümüklər və qığırdaqlar var. Dorsal üzgəclərdə və anal üzgəclərdə də sümüklər var. Amma bu sümüklər bədənin əsas sümükləri ilə əlaqəli deyil.


ƏZƏLƏLƏR


Balıqların bütün canlılar arasında ən sadə üz ifadələrinə sahib olduğunu söyləyə bilərik. Çünki balıqların üz əzələləri yoxdur. Buna görə də balıqlar gülə və ya pıçıldaya bilmirlər. Qarmaqda tutulan balığın üz ifadəsi ilə yemə həvəslə hücum edən balığın üz ifadəsi arasında heç bir fərq yoxdur. Ağız və göz ətrafı həmişə sabitdir. Bundan əlavə, ağızın açıb bağlanmasını və qəlpələri hərəkət etdirməsini təmin edən əzələlərə malikdirlər.
Balıqların bədənlərini əhatə edən əzələlər digər canlılardan bir qədər fərqlidir. Bunlar bütün bədəni əhatə edən zolaqlı əzələlərdir. Bu əzələlər hərəkəti bir-birinə ötürür və balıq bədəninin sağa və ya sola əyilməsinə səbəb olur və beləliklə, balığın irəliləməsinə şərait yaradır. Qoyun və keçi kimi digər canlılarda bədəni örtən əzələlər bədən hissələrinə görə bir-birindən fərqləndiyi halda, balıq bədənindəki əzələlər ümumiyyətlə bir-birinə bənzəyir. Əzələlər bədəni kütlə şəklində əhatə edir. Bu zaman balıq bədənində yediyimiz ətlərin hamısı əzələ kütləsi şəklində olur. Bir-birinin üstünə səliqə ilə yığılmış kimi görünən ətin quruluşundan balıq yeyərkən bunu asanlıqla anlaya bilərik. Üst-üstə düşən əzələlər arasındakı bağlar da çox zəifdir. .

Balıqların ən vacib bədən orqanlarından biri üzgəcləridir. Adından da göründüyü kimi, onlar üzgüçülük hərəkətini təmin edən orqanlardır. Balıqların suda hərəkəti bədən və üzgəc hərəkətləri ilə mümkün olur. Əsasən balıqlarda itələmə təmin edən üzgəclər arxa tərəfdədir. Ön tərəfdəki üzgəclər üzməyə kömək etsə də, əsasən istiqaməti dəyişməyə xidmət edir. Müxtəlif növ üzgəclər

Hərəkətlərə töhfə nisbətləri balıqdan balığa çox dəyişir. Bədən quruluşu sərt olan balıqlarda üzgüçülük hərəkəti əsasən üzgəclərlə təmin edilir. İlan balığı kimi uzun formalı balıqlarda üzgəclərə nisbətən bədən qıvrımları üzməyə daha çox təsir edir.
Balığın cəsədi araşdırılarsa, çoxlu üzgəclər görünür. Bu üzgəclər iki hissədə araşdırıla bilər: tək və cüt. Qoşalaşmış üzgəclər qarın və döş üzgəcləridir. Yalnız dorsal, quyruq və anal üzgəclərdir.

Quyruq üzgəci balıqların bədən hərəkətlərinə hakim olan üzgəcdir. Balıqların hərəkətində ən mühüm rol oynayır. Dorsal və anal üzgəclər balıq bədəninin dik durmasına kömək edir. Balıqların qoşalaşmış döş və ventral üzgəcləri tarazlığa, üzməyə, qalxmağa, suya dalmağa, dönmə və dayanma hərəkətlərinə kömək edir. Üzgəclər əzələlərlə bədənə bağlanır. Hər bir əzələ üzgəclərə müxtəlif hərəkətlər etməyə imkan verir. Bununla belə, hər bir üzgəcin müəyyən hərəkətlər etdiyini əminliklə söyləmək olmaz. Məsələn, balığın hər hansı üzgəci kəsilirsə, bu üzgəcin təmin etdiyi hərəkətlər dərhal digər üzgəclər tərəfindən həyata keçirilməyə çalışılır.

Üzgəclər yuxarıda qeyd olunan məqsədlərdən başqa başqa məqsədlərə də xidmət edir. Məsələn, uçan balıqların döş üzgəcləri çox böyümüş və uçmağa imkan verən bir quruluşa çevrilmişdir. Əslində, bu üzgəclər uçan hərəkətlərlə məşğul olmur. Balıqların havada sürüşməsini təmin edəcək qədər böyük bir quruluşa sahibdirlər. Şimali Amerikanın şirin sularında yaşayan pişik balıqlarında döş üzgəcləri qalın bir quruluşa malikdir. Suyun dibində bir növ ayaq rolunu oynayaraq balığın dayanmasına şərait yaradır. Bəzi balıqlarda. Üzgəclərin uclarında əmələ gələn iynələr var ki, onlardan müdafiədə istifadə olunur. Bəzilərində zəhər daşıyan sancılar ümumiyyətlə üzgəclərin uclarında yerləşir. Bir çox akvarium balıqları yumurtalarını çöküntülərdən qorumaq və oksigen almasını təmin etmək üçün quyruqlarından yelçəkən kimi istifadə edirlər.

BALIQLARDA BƏDƏNİN ÖLÇÜSÜ

Əvvəllər bildirmişdik ki, dünyada 40 minə yaxın balıq növü var. Bu canlı aləmində müxtəlif ölçülü balıqlar var. Məsələn, Filippində yaşayan cırtdan gobi (Gobiidass sp) balığının bədən uzunluğu yetkin balıqlarda 1,5 sm-dir. -dən kiçikdir. Digər tərəfdən, okeanlarda yaşayan bəzi balıqların uzunluğu 15-20 metrə çatır.

Bir çox canlıda olduğu kimi balıqlarda da böyümə birbaşa qidalanma ilə bağlıdır. Böyümə ölçüsü boy, en və çəki ola bilər. Hündürlüyün böyüməsi geri dönməzdir. Yəni qidalanma şəraiti çox pis olsa belə, balığın bədən uzunluğu heç vaxt qısalmaz. Ancaq çəki artımı müşahidə edilə bilər.

DƏRİ


Balığın dərisi digər canlılarda olduğu kimi balığın qoruyucu örtüyüdür. Əsasən dəri iki hissədən ibarətdir. Epidermis adlanan üst dəri olduqca nazikdir. Daxili təbəqəyə dermis deyilir. Epidermisdə dermisə uzanan vəzi hüceyrələri var. Bu vəzilər balıqlarda bildiyimiz sürüşkən maddələr ifraz edir. Bu sürüşkən maddə balıqların suda rahat üzməsinə şərait yaradır. İnsanlarda və digər canlılarda. Bu, tərləmə kimi bədəndən bir növ yad maddələrin çıxarılması kimi də qəbul edilə bilər. Bundan əlavə, balıqların tanış qoxusu da bu maddənin tərkibindədir.
Ümumiyyətlə, balıq dərisi çox mürəkkəb quruluşa malikdir. Quruda yaşayan canlılardan və insanlardan fərqli olaraq, balıqların xarici dərisi canlı hüceyrələrdən ibarətdir. Bunun səbəbi bəllidir. Yəni; Bütün canlı hüceyrələr yalnız nəmli bir mühitdə yaşaya bilər. Daim hava ilə təmasda olan heyvanlarda dərinin xarici səthindəki hüceyrələrin ölməsi, içərisindəki canlı hüceyrələrin isə qoruyucu örtüyə çevrilməsi təbii bir hadisədir. Digər tərəfdən, balıqların yaşadığı mühit su olduğu üçün dəri hüceyrələrinin də yaşamaq imkanı var. Ancaq yenə də balıqların canlı xarici dəri hüceyrələri bir çox balıqda xarici mühitə tam olaraq məruz qalmır. Dərinin ifraz etdiyi sürüşkən maddələr balıqların xarici dərisindəki canlı hüceyrələri birbaşa təbiətə məruz qalmaqdan qoruyur. Sürüşkən materialların digər bir üstünlüyü isə üzgüçülük zamanı sürtünmə nəticəsində yarana biləcək enerji itkisini azaltmasıdır. Həmçinin, parazitlər və s. kimi yad maddələrdən də orqanizmi müəyyən qədər qoruyur Bundan əlavə, balığın dərisindəki bu sürüşkən maddələr balığın xarici mühitlə su mübadiləsinə mane olur. Məlum olduğu kimi, sıxlığı qeyri-bərabər olan iki mühit arasında keçirici təbəqə varsa, su; Sıxlığı yüksək olan tərəfdən aşağı sıxlığı olan tərəfə keçir (osmos). Odur ki, əgər balıqların dərisində qoruyucu təbəqə olmasaydı, dəniz balıqlarında daxili suyun xaricə, şirin suda isə xarici suyun sıxlığının daha çox olduğu balığın daxili hissəsinə keçməsinə səbəb olardı. balıq. Bu, şirin su balıqlarının su qazanmasına və şişməsinə, dəniz balıqlarının isə su itirməsinə və qurumasına səbəb ola biləcək bir hadisədir. Bu hadisələrin qarşısını almaq üçün sürüşkən material mühüm amildir. Yılan balığı qurudan su mənbəyinə gedir və ölmədən bir su hövzəsindən digərinə keçir.

Bu məlum hadisədir. Bu zaman balığın üst səthindəki sürüşkən maddə balığın quruyub nəm itirməsinin qarşısını alır və balıq bir müddət quruda gəzə bilir. Bundan əlavə, çoxlu sürüşkən maddələr olan balıqların sudan çıxarıldıqdan sonra daha sonra öldüyü praktiki olaraq bilinən bir vəziyyət var. Bu səbəbdən üzərində çoxlu sürüşkən maddələr olan sazan balıqları tutulduqdan sonra bir müddət canlılığını saxlaya bilir. Digər tərəfdən, üzərində çox az sürüşkən material olan sardina balıqları sudan çıxdıqdan çox qısa müddətdə ölürlər.

Pulcuqlar


Balıq pulcuqlarını dərinin çıxıntılı uzantıları hesab edə bilərik. Əsasən, tərəzi ölü hüceyrələrdən hazırlanır. Bəzi balıqların pulcuqlarında dəri təbəqəsi canlı ola bilər. Ölçək quruluşu balıqdan balığa dəyişir. Biz pulcuqları qədim balıq formalarının zirehli strukturlarının günümüzə qədər gəlib çatmış geniş qalıqları kimi düşünə bilərik.

Balıqlarda pulcuqların qalınlığı növdən növə, membranlı quruluşdan çox qalın bir quruluşa qədər dəyişir. Bəzilərinin sümük quruluşunda tərəzi var. Bəzi balıqlarda pulcuq ilə dəri arasındakı əlaqə çox zəif, bəzilərində isə kifayət qədər güclüdür. Bu səbəbdən bəzi balıqlarda pulcuqları balıq bədənindən çıxarmaq kifayət qədər çətindir. Tərəzilər ümumiyyətlə bir çox balıqda bir sıra plitələr kimi bir-birinin üstündə olur. Bəzi balıqlarda pulcuqlar seyrək olur. Elə balıqlar da var ki, pulcuqları yoxdur.

Adətən, balıq pulcuqlarının bədənə yapışdıqları yerin ortasında və ya yaxınlığında mərkəzi hissəsi olur. Buradan çoxlu halqaların mərkəzi əhatə etdiyini görmək olar. Bu halqalar balıqlarda YAŞ TƏYİNİNDƏ istifadə edilən əhəmiyyətli bir xüsusiyyətdir. Məhz bir çox balıqlarda suyun temperaturundan asılı olaraq ilin bəzi dövrlərində sürətli inkişaf, digər dövrlərdə isə suyun temperaturu aşağı düşdükcə yem qəbulunun azalması nəticəsində fasilə yaranır. Bu fasilə müddətində balığın pulcuqlarında inkişaf olmur və pulcuğun bu hissəsində digər hissələrə nisbətən daha tünd bir halqa əmələ gəlir. Balıqlarda bu tünd dairələri saymaqla daşlar müəyyən edilir.

BALIQLARDA RƏNG

Rənglər baxımından balıqlar, demək olar ki, hər təsəvvür edilən rəng və tonun görünə biləcəyi canlı məxluqlar birliyidir. Balığın dərisindəki xüsusi rəng hüceyrələrinin yaratdığı balıq rəngi, ümumiyyətlə, balığın olduğu mühitə görə dəyişir. Bu, balıqların bir növ ətraf mühitə girməsi və özlərini düşmənlərindən qoruması üçündür. Bəzi balıqların birdən çox bədən rəngi olsa da, əksəriyyətinin tək bədən rəngi var. Bununla belə, bütün bədənlərində eyni rəngə malik olan balıq növləri çox azdır və balıqların müxtəlif bədən hissələri arasında çox vaxt rəng fərqləri olur. Məsələn, çəhrayı kimi tanınan mərcan balığının qarın altı ağdır.

Balıqların rəngində qəfil dəyişikliklər müşahidə edilə bilər. Xüsusilə akvariumlarda bu mövzularda məlumatlı olmaq lazımdır. İş o yerə çatıb ki, bəzi balıqlar bir akvariumdan digərinə köçürüldükdə qorxudan balıqların rənginin daha da parlaqlaşdığı görünür. Məsələn, sınaq məqsədilə akvariumlarda yetişdirdiyimiz kefal balalarının akvariumlarını təmizləyərkən balığın tünd qaraya yaxın olan arxa rənginin az qala ağa çevrildiyini tez-tez müşahidə etmişik. Eynilə, akvariumlarda ürküdən köpəkbalığının qara rəngi çirkli ağ rəngə çevrilir.

Daxili orqanlar

Həzm orqanları: Balıqların həzm sistemi quruda yaşayan heyvanlara nisbətən olduqca sadədir və bir mədə və balıqdan balığa dəyişən uzun və ya adətən qısa bağırsaqdan ibarətdir.

Balıqların bədən quruluşu və daxili orqanları. 1-Pharm, 2-Baş böyrək, 3-Hava kisəsi ağzı, 4-Hava kisəsi, 5-Böyrək, 6-Onurğa, 7-Dorsal üzgəc, 8-Qabırğa, 9-sidik kisəsi, 10-quyruq üzgəci, 11-Ağız boşluq, 12-Gills, 13-Arterial kamera, 14-Mədəcik, 15-Qulaqcıq, 16-Damar kamerası, 17-Damar kamerası, 17-Peritonik ayırma kamerası, 18-Qaraciyər, 19-bağırsaq, 20-Testis, 21-Qarın boşluğu,22-Uşaq kanalı, kanal, 23-Anus, 24-Deşikdən istifadə25-Anal üzgəc, 26- Yan xətt

Yemin qəbulu ağızdan başladığı üçün həzmdə ilk problem ağız quruluşudur. Bu mövzuda ümumi bir fikir söyləmək çox çətindir. Çünki balıqların çox fərqli ağız tipləri və bu ağızların içərisində bir çox fərqli diş quruluşu var. Bəzi balıqların dişləri olmadığı halda, bəzilərinin boğazlarına yayılmış yüzlərlə sərt və iti dişlər var. Bəzilərinin damağında dişləri, bəzilərinin isə dilində dişləri var.Bir çox balıqların dişlərini çeynəmək üçün istifadə etmirlər, onlar yeməkləri tutmaq və udmaq üçün köməkçidirlər. Bəzi balıqların qırtlağın daxili hissəsində faringeal dişlər adlanan dişlər var. Bu dişlər yeməli qidaları əzməyə kömək edir. Məlum olduğu kimi, balıqların əksəriyyəti ətyeyəndir. Bu səbəbdən onların əksəriyyəti ovlarını asanlıqla ovlayır.

Onların udmaq və tutmaq üçün içəriyə doğru əyilən kəskin dişləri var. Bundan əlavə, suda planktonları süzüb yeyən balıqların dişləri çox kiçik və zəifdir. Məlum olduğu kimi bəzi balıqlar qabıqlı balıqların qabıqlarını qıraraq yem ehtiyaclarını ödəyir. Belə balıqların dişləri qırılma qabiliyyətinə malikdir və səki daşları kimi düzülür. Məsələn, akvaristlərə yaxşı məlum olan Piranha balığının diş quruluşu çox möhkəmdir. Məlumdur ki, bu balıqların bol olduğu çayda suya düşən canlını bir neçə dəqiqə ərzində yeyib yeyirlər.

Balıqların ağzındakı dillər bir çox balıqlarda hərəkətsiz və yastı olur. Ağız dibində çıxıntı şəklində yerləşir. Balıqlarda ümumiyyətlə tüpürcək vəziləri yoxdur.

Nəfəs

Balıqların tənəffüsü gill örtüklərinin altında yerləşən qəlpələr tərəfindən təmin edilir. Gills çox nazik qan damarları olan tellərdən ibarətdir. Bu məftillər sümükdən hazırlanmış kəmərlər üzərində düzülür. Bir çox balıqda bu kəmərlərin sayı 4-dür. Tağlar arasında suyun asanlıqla keçə biləcəyi boşluqlar var; Su bu boşluqlardan keçdikcə sudakı oksigen qana qarışır və balığın qanı təmizlənir. Eyni zamanda qanda olan karbon qazı (CO2) xaric olur. Suyun dəqiqədə ağıza alındığı və qəlpələr vasitəsilə çıxarıldığı dəqiqələrin sayı balıqdan balığa dəyişir. Suyun istiləşməsi ilə bu rəqəm artır. su soyuduqca azalır. Ümumiyyətlə, balıqların oksigen tələbatı növdən növə fərqli olduğundan, dəqiqədə alınan nəfəslərin sayı da fərqlidir.

Bəzi balıqlarda labirint adlanan orqan nəfəs almağa kömək edir. Şəkildən göründüyü kimi, labirintlər solğun qapağının aşağı hissəsində və solğun yuxarı arxa hissəsində yerləşir. Növlərə görə formaları fərqli olsa da, böyük səthlərin əmələ gəlməsini təmin edən bir quruluşa malikdirlər. Orqanın yuxarı hissəsi qaz mübadiləsini təmin edən həssas bir toxuma ilə örtülmüşdür. Balıq udduğu havanı bu boşluqda saxlayır və bu sırada havadakı oksigen qana, qandakı karbon qazı isə havaya keçir. Beləliklə, qan təmizlənir və nəfəs işi tamamlanır. Bu qrupa qromi və beta kimi məşhur akvarium balıqları daxildir. Bu balıqlar havanın oksigenindən faydalana bildiyi üçün kiçik akvariumlarda, hətta havası olmayan kiçik bankalarda da saxlanıla bilər.

QAN DÖVRANI

Balığın ürəyi hamar büzülmələr yarada bilən axtalanmış divarları olan bir çanta şəklindədir. Ağzın arxasında yerləşir. Adətən iki gözdən ibarətdir. İnsanların və balıqların qan dövranı arasında bəzi fərqlər var. İnsanlarda qan ürəkdən ağciyərlərə gəlir və təmizləndikdən sonra bütün bədənə yayılmaq üçün ürəyə qayıdır.Balıqlarda qəlpələrdə təmizlənmiş qan ürəyə qayıtmır və bütün bədənə yayılır. Çirkləndikdən sonra ürəyə qayıdır.

Balığın ürəyi bir sıra kameralardan ibarətdir. Çirkli qan ürəyin dibindən daxil olur və bir növ sıxma hərəkəti nəticəsində gözdən-gözə keçərək qəlpəyə gedir. Burada təmizlənən qan arxa tərəfdən gələn təzyiqin təsiri ilə bütün bədənə yayılır.

Balıq qanı insan qanı kimi qırmızı qan hüceyrələrini ehtiva etdiyi üçün görünüşcə eynidir. Ancaq balıq qanı qırmızı olsa da, daha tünddür və insan qanı qədər maye deyil. Həm də bir az yapışqandır. Balığın bədəni və qanı suyun temperaturu ilə eyni temperaturda olduğundan balıqların enerji tələbatı digər istiqanlı heyvanlara nisbətən daha azdır. Bu səbəblə balığın qaralması və ürək təzyiqinin aşağı olması nəticəsində bədəndə qan dövranının aşağı olması çox təsirli deyil. Balıqlar ətraf mühit şəraitində temperaturun dəyişməsindən çox tez təsirlənir. Bu baxımdan suyun temperaturunda ani dəyişikliyə səbəb olacaq su dəyişiklikləri balıqlara mənfi təsir göstərə bilər.Bu səbəbdən akvariumlardakı suyu dəyişdirmək istəyənlərə əlavə etdikləri suyun temperaturunu dəyişməsi tövsiyə olunur. akvariumdakı suyun istiliyinə bərabər olmalıdır; Ümumiyyətlə, balıqların yaşadığı mühitlə biz insanların yaşadığı mühit arasında temperaturun dəyişməsi baxımından ciddi fərqlər var. Çünki suda mövsüm və gündən asılı olaraq temperaturun dəyişməsi havadakı dəyişikliklərdən qat-qat az olur. Temperatur tədricən dəyişir və balıq zərər görmür. Bütün balıq növləri üçün orqanizmin dözə biləcəyi məhdudiyyətlər var və temperatur onların yaşaması üçün çox aşağı olduqda balıq ümumiyyətlə hərəkətsiz qalır. Sazan balığının ürək döyüntüsü normal yay aylarında dəqiqədə 150-yə qədər vura bilir, lakin qış aylarına girəndə ürək döyüntüləri dəqiqədə 1 döyünməyə düşə bilir.

BALIQLARDA ÇOXALMA


Növlərə görə balıq növləri arasında çoxalma fərqləri olsa da, ümumiyyətlə dişi balıqların buraxdığı yumurtaların erkək balıqların buraxdığı sperma ilə xarici mühitə mayalanması ilə baş verir. Bu cür çoxalmaya yumurtalıq çoxalma deyilir.
Balıqlarda erkək reproduktiv orqan olan xayalar sadə kisələr və ya torbalar şəklindədir. Bu kisələrdə yetişən spermatozoidlər (erkək reproduktiv toxumlar) boru vasitəsilə xaric edilir.
Dişi balıqlarda yumurtalıq adlanan yumurtalıqlar var.

Onlar silsiləyə yaxın tapılsalar da, yerləşdikləri yer növdən növə görə dəyişə bilər.
Balıqlarda yumurtlama ümumiyyətlə mövsümi xarakter daşıyır. Bu mövsüm, məsələn, sazan üçün may ayında və ya alabalıq üçün qışda suyun temperaturu 20 dərəcəyə çatır. Akvarium balıqlarında suyun temperaturu müəyyən səviyyədə saxlandığı üçün bir çox balıqların hər zaman mayalanma şansı olur.
növü üçün mümkündür.
Balıqların qoyduqları yumurtaların sayı da növdən asılı olaraq dəyişir. Sazan balığı 1 kq. Hər diri çəkidə 300 minə yaxın yumurta verə bilsələr də, alabalıqda bu miqdar 1000-1500 civarındadır. Balıqların qoya biləcəyi yumurtaların miqdarı balığın yaşından və ölçüsündən asılıdır. Məsələn, cinsi yetkinliyə təzəcə çatmış bir sazan 300-400 min civarında yumurta qoya bildiyi halda, 8-10 yaşlı sazanda bu məbləğ bir neçə milyonu keçə bilər. Bir çox balıq bir gündə kürü tökməyi tamamlasa da, bəzi balıqlar, məsələn, mərcanlar bir-iki ay ərzində gündəlik fasilələrlə kürü tökməyə davam edə bilər. Akvarium balları ümumiyyətlə kiçik ölçüdə olduğundan, yumurtlayanların sayı az olur. Adətən 100 ilə 1000 arasında dəyişir. Bundan əlavə, 10-15 yumurta ilə kifayətlənən balıq növləri var.
Balıqların qoyduqları yumurtaların ölçüləri növlərə görə dəyişir. Bəzi qızılbalıq növlərində 7-8 mm-ə qədər ola bilən yumurta diametri əksər akvarium balıqlarında 1-1,5 mm-dir. Ətrafındadır.
Balıq yumurtalarının formaları ümumiyyətlə yuvarlaq olsa da, bəzi növlərdə ellips və ya armud şəklində də ola bilər.
Balıq yumurtalarını iki kateqoriyaya bölmək olar: demersal (dibə batan) və pelajik (suda üzən). Demersal yumurtaların xüsusi çəkisi suyun xüsusi çəkisindən böyükdür. Bu səbəbdən də suyun dibinə çökürlər. Pelagik yumurtalarda isə vəziyyət əksinədir. Ən çox dəniz balıqlarında olur. Məlum olduğu kimi, dəniz suyunun sıxlığı şirin sudan daha yüksəkdir. Bəzi dəniz balıqlarının pelagik yumurtalarının şirin suda yumurtadan çıxa bilməməsinin bir səbəbi də budur. Çünki duzlu suda suyun üzərində üzən yumurta şirin suda dibinə batır. Bu balıq yumurtaları üçün tipik mühit olmadığı üçün sürfələr adətən yumurtadan çıxmazdan əvvəl ölürlər.

   Bu kitabda bəhs ediləcək Guppy və Blek moli kimi balıqlar balalarını diri olaraq dünyaya gətirirlər. Əslində, bu çoxalma növü ev heyvanlarında bilinən doğuş növü deyil. Burada nəslin yaranması yenə yumurta ilə baş verir. Yalnız dişi heyvan bir növ penis funksiyasını yerinə yetirən Qonopodium vasitəsilə erkək balıqdan aldığı sperma ilə yumurtanı ana bətnində dölləyir. Yumurtaların yumurtadan çıxması ana bətnində baş verir və sonra xaric edilir. Bu doğuş məməlilərdə adi doğuş növü deyil və yad doğuş kimi təsvir edilə bilər.

Balıqların cinsi yetkinliyə çatma yaşı növdən növə dəyişir. Bundan əlavə, eyni balıq növü daxilində cinsi yetkinliyə çatma yaşı ətraf mühit şəraiti ilə sıx bağlıdır.


ÇOXALMA MÜDDƏTİ


Balıqların çoxu ilin istənilən vaxtında yumurta qoya bilər, xüsusən də akvariumda müvafiq şərait təmin olunarsa. Bununla belə, dərhal təklif edəcəyik ki, yeni başlayan və çox təcrübəsi olmayan insanların, xüsusən də yaz aylarında yumurta balıqlarının yetişdirilməsi ilə məşğul olması məqsədəuyğundur. Çünki; Bu mövsümdə qızartma üçün lazım olan yemi (canlı yem) əldə etmək daha asan olacaq.
Akvariumlarda yetişdirmə ümumiyyətlə hər bir balıq üçün təbiətə mümkün qədər yaxın şərait yaratmaqla əldə edilir. Ancaq təbiətdə 1-2 aylıq qısa bir dövr olan çoxalma dövrü akvariumlarda il boyu yaradıla bilər. Təbiət və akvarium şəraiti arasında da bəzi fərqlər var. Məsələn, təbiətdə çox vaxt tək erkək və dişinin tək yaşaması mümkün olmur və balıqlara qrup halında rast gəlinir. Bundan əlavə, ətraf mühitdə bir çox başqa balıq növlərinə də rast gəlinir. Bunlardan bəziləri bir-birinə düşmən olan və ya bir-birini yeyə bilən balıqlardır. Bununla belə, akvariumlarda 1 erkək və 1 dişi ayıra bilərik ki, onlara nəsil vermə şansı verək. Bəzi akvarium balıqları akvariumda 1 erkək və 1 dişi birlikdə yerləşdirərək nəsil verə bilir. Bəzi növlər qrup halında olduqda daha çox məhsul verirlər. Həvəskarlar hər bir balıq növünün reproduktiv xüsusiyyətlərini bilməlidirlər. Yeri gələndə hər bir balıq üçün bu məsələyə toxunulacaq. Akvarium yetişdirilməsində və balıqların çoxalma vəziyyətinə gəlməsinə kömək etmək üçün qidalanma çox vacibdir. Misal üçün; Discus, betta və mələk balığı kimi bir çox balıqların çoxalma vəziyyətinə çatması üçün canlı yem çox vacibdir. Bu balıqlar canlı qida ilə qidalanmazsa, onlardan nəsilləri uğurla yetişdirmək çox vaxt mümkün olmayacaq. Lakin son illərdə, xüsusən də xarici ölkələrdə hər bir balıq növü üçün hazırlanmış çox keyfiyyətli quru yemlərlə belə uğurlu nəticələr əldə etmək mümkündür. İlboyu istehsal etmək də mümkündür.
Çoxalma mövsümündə balıqların çoxu hər həftə akvarium suyunu dəyişməlidir.

Bunun 15-20%-nin dəyişdirilməsi faydalı olardı. Ancaq unutmaq olmaz ki, dəyişən suyun temperaturu və pH-ı eyni və ya çox yaxın olmalıdır. Çünki bir çox balıqların çoxalma dövrü təbiətdə yağışın çox olduğu aylara təsadüf edir. Akvariumda suyun dəyişməsi təbiətə yeni yağış kimi təsir edəcək. Xarici ölkələrdə kürü balığı yetişdirən bir çox təsərrüfatlar çox təmiz qrunt suları ilə fəaliyyət göstərir və bu, onların uğurlarının mühüm sirridir. Əslində, ayrı bir akvariumda yerləşdirilən bir cüt erkək və dişi balıq 2-3 gün ərzində kürü verməzsə, onları yenidən təmiz suya yerləşdirmək və kürü verməyə təşviq etmək olar. Bir çox balıq növündə uzun müddət istifadə edilən suda çoxalıb yumurta əldə etməyə çalışmaq vaxt itkisindən başqa bir şey deyil.
Bu baş verməyəcək.

Balıqlara kənardan baxdığımızda ev heyvanlarında gördüyümüz xarici qulağı görə bilmirik. Bu səbəbdən bir çox insan balıqların eşitmədiyini düşünür. Bu doğru deyil. Təcrübələr göstərib ki, balıqlar da səsləri eşitmək qabiliyyətinə malikdir.

Məlum olduğu kimi, insan qulağı kənardan görünən bir forma malikdir. Bu, xaricdən gələn səsləri toplamağa xidmət edir. Biz buna xarici qulaq deyirik. Buradan orta qulağa doğru yol, ondan sonra isə qulaq pərdəsi var. Bildiyimiz kimi, orta qulaqda qişadan sonra gələn üç sümük var ki, bunlara anvil, çəkic və üzəngi deyilir. Bu sümüklər titrəmələri daxili qulağa ötürür. Daxili qulaq sümüklə əhatə olunmuşdur. Onun içi maye ilə doludur. Daxili qulağın kənarında koklea və müxtəlif səsləri ayırd etməyə imkan verən mürəkkəb sinir quruluşu var. Bundan əlavə, daxili qulaqda tarazlığımızı təmin edən orqanlar var.

Yuxarıda izah edilən insan qulağından fərqli olaraq, balıqların xarici və ya orta qulağı yoxdur, yalnız daxili qulağı var. Su havadan daha yaxşı keçirici olduğu üçün balığın xarici və ya orta qulağının olmaması eşitmə baxımından əhəmiyyətli bir problem yaratmır.Kənardan gələn səs dalğası birbaşa sinirlərə çatır.

    Balıqda və imanda qulaq quruluşu: Sol tərəfdəki balıq insan qulağı, sağ tərəfdəki insan qulağıdır. İnsanlarda ilbizdəki sinirlər (C) fərqli səsin qəbulunu təmin edir.Balıqlarda bu orqan tapılmasa da, son təcrübələr balıqların bəzi səsləri ayırd etmək qabiliyyətinə malik olduğunu göstərir. (S) ilə göstərilən hissə Legena adlı hissədir.
    Balıqların hansı titrəmələri eşidə biləcəyi ilə bağlı aparılan araşdırmalarda qızıl balıqların 43 ilə 2752 arasında titrəyişli səsləri eşidə bildiyi müəyyən edilmişdir. İnsanlar 10 ilə 30 min arasında olan səsləri eşidə bilirlər. Digər balıqlar üzərində aparılan struktur araşdırmalarında balıq növləri arasında eşitdikləri titrəyişlərin sayı baxımından fərqlərin olduğu müşahidə edilmiş və bəzi balıqların hətta 15.000 tezliyi olan titrəmələri eşitdiyi müəyyən edilmişdir.

BALIQLARDA BALANS VƏ YAN XƏT

Qulağın balıqları tarazlaşdırmaqda heç bir rolu yoxdur. Tarazlığı təmin edən üç yarımdairəvi kanal və onların yanında yerləşən kisədir. Bu kanalların içərisində Endolenfa adlı SM var. Kanallar bir-birinə düz bucaq altında yerləşir. Mayedə sərbəst hərəkət edə bilən sümükdən hazırlanmış çox kiçik ampüller var və bu soğanaqlar sinirlərlə əhatə olunub. Bu sinir ucları beyindən gələn bir əmrlə stimullaşdırılır. Xəbərdarlığa əsasən, kanaldakı endolimfa mayesi üç kanaldan birinə keçərək, balıqların istənilən tarazlıqda, məsələn, düz, başıaşağı və s.

Əksər balıqlarda qəlpələrdən başlayaraq quyruğa qədər uzanan yan xətt var. Yalnız su canlılarında rast gəlinən bu xətt yanal xətt adlanır. Bu orqanın tarazlıq hissinə də kömək etdiyi qəbul edilir. Yanal xəttin funksiyası uzun illər insanlara məlum olmasa da, sonradan bu məsələyə tam aydınlıq gətirildi. Bu gün balıqdakı yanal xəttin qulaq kimi işləyən bir mexanizmə sahib olduğu məlumdur. Çox kiçik səsləri qəbul edərək qulaq kimi işləyir. bu kanalla
Bəzi insanlar qəbul edilən hissləri altıncı hiss kimi təsvir etmişlər. Balıqlar bu orqan sayəsində çox yaxından keçən bir balığın suda yaratdığı titrəyişləri hiss edərək qaça bilər və ya çayın yanından keçən bir adamın ayaq səslərini və ya qayıqçının səsini hiss edərək sığınmağa alışa bilirlər. avarlar, bu hisslər sayəsində. Yanal xəttin funksiyalarından biri də balıqların soyuq və isti hiss etməsinə imkan verən orqan olmaqdır. Məlum olduğu kimi, balıqların bədən istiliyi onların içində olduqları su mühitinə bərabərdir. Bir mühitdə suyun temperaturu tədricən azalır və ya artarsa, balıq bu vəziyyətə asanlıqla uyğunlaşır və onun fizioloji həyatında heç bir pozulma yoxdur. Ancaq suda baş verə biləcək qəfil dəyişikliklər balıqda həm həzm, həm hormonal hadisələr baxımından əhəmiyyətli dəyişikliklərə, həm də orqanizmdə pozulmalara səbəb olur. Bu səbəbdən balıqlar yanal xəttlə ani su dəyişikliklərini hiss edirlər.

Dəyişikliyi hiss edərək ondan uzaqlaşmağa və həmin an bədəninə uyğun olan temperatur mühitini tapmağa çalışır. Bir çox dəniz balığının miqrasiyasına səbəb olan suyun temperaturunun dəyişməsi balıqların qış aylarında suyun temperaturunun səth temperaturundan daha sabit olduğu dərin sulara qaçmasına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, yanal xətt balığı suyun temperaturunun qəfil dəyişməsi zamanı xəbərdar edir və onun ətraf mühitdən uzaqlaşmasına kömək edir. Məlum olduğu kimi, balıqlar yaşadıqları ərazidə ani temperatur dəyişikliyi zamanı qaçmağa yer tapa bilmirlərsə, əksəriyyəti sahildə yuyularaq ölür. Belə hallara balıqçının təbirincə desək, balıq qırması deyilir.

Balıqlarda toxunma hissi də çox güclüdür. Balıqlarda toxunuşu hiss edən sinirlər dərinin səthinə yayılır. Bu sistemin iş prinsipi insanlarda və heyvanlarda olduğu kimidir. Dəridəki sinirlərin qəbul etdiyi toxunma hissi beyinə çatır və stimullaşdırma təmin edilir.

GÖZ GÖRMƏ HİSSİ

Balıq gözlərinin forması və ölçüsü növlərə görə fərqlənir. Ümumiyyətlə, günəş işığının nüfuz edə biləcəyi dərin sularda yaşayan balıqların gözləri dayaz sularda yaşayan balıqların gözlərindən daha böyükdür. Digər tərəfdən, günəş işığının çata bilmədiyi çox dərin dənizlərdə yaşayan və həmişə qaranlıq olan balıqların çoxunun gözləri yoxdur və ya kordur. Balıqların ümumiyyətlə göz qapaqları yoxdur. Balıq gözlərinin quruluşu digər canlıların quruluşuna bənzəyir və iş prinsipi eynidir. Şəkildə insan və balıq gözlərinin nümunələri verilmişdir.
Balıqlarda göz qapaqlarının olmaması bir çox insanın balıqların yatıb-yatmamasından şübhələnməsinə səbəb olub. Amma araşdırmalar göstərdi ki; Balıqlar da yatır. Bəzi insanlar balıqların gözləri açıq vəziyyətdə necə yatdığı ilə maraqlana bilər. Amma arada bu sualı da insanlara vermək olar. Bəs insanlar qulaqları açıq necə yatır? Çox məntiqsiz görünən bu sualla aşağıdakıları irəli sürmək istəyirik; Canlılar yuxuda ikən bəzi hadisələrin içində olsalar da, mövzuya olan maraqlarını itirə bilərlər. Başqa sözlə desək, insanlar yuxuda ikən qulaqları açıq olmasına baxmayaraq yanındakı bəzi səsləri eşitməyə bilərlər. Balıqların yuxuda ikən gözlərinin açıq olması təbii hesab edilməlidir.Bəzi balıqlar suyun dibində olduğu halda, bəzi balıqlar suda asılmış kimi yatmağa, bəzi balıqlar isə yan yatmağa öyrəşiblər. , bəziləri isə qumda basdırılıb yatmağa öyrəşiblər. Əslində minlərlə növdən ibarət balıq dünyasında hər şeydə olduğu kimi yuxu ilə bağlı da çox müxtəlif vəziyyətlərlə qarşılaşırıq.
Balıqların göz qapaqlarının olmamasının ən əhəmiyyətli səbəbi balıqların gözlərini nəmli saxlamağa ehtiyac duymamasıdır. İnsanlarda və ya quruda yaşayan digər canlılarda göz qapaqlarının daimi hərəkəti səbəbindən göz səthi həmişə nəm qalır. Bu hərəkət edilməsəydi, daim hava ilə təmasda olan gözlərin quruması təhlükəsi yaranardı. Ancaq göz qapaqlarının hərəkəti ilə gözlər nəmli və eyni zamanda saxlanılır

Qeyd: Balıq və insan (sağ) gözləri. Balıqlarda göz linzası (L) demək olar ki, sferik formada olsa da, insanlarda düzdür.Buynuz qişa (A), İris (B), görmə siniri (c) və Retina (D) hər ikisində eyni funksiyanı yerinə yetirir, lakin retraktor əzələsi (E) O, fokus nöqtəsini tənzimləmək üçün balıq gözünün lensini tor qişaya doğru və ondan uzaqlaşdırmağa xidmət edir.

Səth də təmizlənir, vizual funksiyanın parlaq olmasını təmin edir. Bundan əlavə, balıqlar daim suda olduqları üçün onların belə nəmləndirilməsinə və təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur. Buna görə də göz qapağına ehtiyac yoxdur. Bundan əlavə, balıqlarda gözyaşı vəziləri yoxdur, çünki insanların gözlərini nəmləndirən gözyaşardıcı vəzilərə ehtiyac yoxdur. Bu, digər canlılardan əhəmiyyətli bir fərqdir.
.
Balıq gözlərinin başqa bir əhəmiyyətli fərqi. Balıqların gözlərindəki obyektiv yuvarlaqdır. Dalik bu linzanı əzələ ilə linza ilə tor qişa arasında hərəkət etdirərək müxtəlif məsafələrdəki görüntüləri qəbul edərək bu məsafəni dəyişə bilir. Uzaq yerləri görmək üçün obyektiv retinaya yaxınlaşdırılır. Yaxın yerləri görmək üçün linza tor qişadan çıxarılır.
Balıqların bir çox digər canlılardan fərqi odur ki, quruda yaşayan canlıların gözləri ümumiyyətlə eyni istiqamətə baxsa da, balıqlarda gözlər adətən başın hər iki tərəfində olur və müxtəlif istiqamətlərə baxır. Bu səbəbdən əksər balıqlarda sağ göz yalnız sağ tərəfdəki cisimlərin, sol göz isə sol tərəfdəki obyektlərin şəkillərini çəkir. Ancaq hər zaman təhlükə altında yaşayan və başqa balıqlar tərəfindən ovlanan balıqlar üçün geniş görmə sahəsinin olması balıqların həyat mübarizəsi baxımından faydalıdır. Balıqlar tərəfindən ovlanan balıqlar üçün çoxlu baxış sahəsinin olması balıqların yaşamaq mübarizəsi üçün faydalıdır. Balıqların rəngləri ayırd etmə qabiliyyəti ilə bağlı aparılan araşdırmalarda balıqlar ümumiyyətlə qırmızı rəngi ayırd etməkdə daha müvəffəqiyyətli olur və sarı rəngi ayırd etmək qabiliyyəti qırmızıdan sonra gəlir.

qara, mavi və yaşıl rəngləri ayırd etməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi balıq növlərində ukla aşkar edilmişdir. Ancaq bütün balıqlar üçün müəyyən bir növ üzrə müəyyən edilmiş bu nəticələri ümumiləşdirmək çox çətindir.


BALIQLARIN ÖMRÜ


Akvariumda balıq saxlayanlar həmişə sahib olduqları balıqların ömrü ilə maraqlanıblar. Bütün quru canlıları kimi, bütün balıqlar da doğulur, inkişafının ən sürətli olduğu gənclik dövründən sonra cinsi yetkinliyə çatır, doğulur, qocalır və ölür. Daha sonra qeyd ediləcəyi kimi, bir çox balıqda bu ömür hətta 1 ildən də azdır. Məsələn, Afrikanın bir çox yerində ilin isti və quraq vaxtlarında quruyan, yağış yağması nəticəsində su ilə dolan yerlərdə yaşayan balıqların ömrü 5-8 il arasında dəyişir. Balıqlar yumurtalarını torpağa qoyurlar. Torpaq quruyanda ölürlər. Yağışlarla yerin altına basdırılmış yumurtalardan körpələr çıxır, böyüyür, sular çəkildikdən sonra gələn il körpə nəslini formalaşdıracaq yumurtalar qoyur və həyat dövrü ölümlə təmin olunur.

Balıqların inkişafı və ömrü arasındakı əlaqəni sadəcə olaraq belə izah edə bilərik. Ümumiyyətlə, balığın ən yaxşı inkişaf etdiyi dövr bütün həyatının ilk 114 ayıdır. Yəni balığın ömrü 2 ildirsə, bu balıq həyatının ilk 6 ayında ən sürətli inkişaf edir. Akvariumda yetişən balıqların çoxunun ömrü 2-3,5 il arasındadır.

Təbiətdə olan balıqların ömrü üçün orta qiymətlər verilə bilər. Misal üçün; Yılanbalığı 50 il, mərcan balığı 40 il, sazan balığı 20-30 il, tək balıq 20-25 il yaşaya bilir.

Akvariumlarda yaşayan balıqların ömrü ilə bağlı dəqiq qeydlər aparılmayıb. Təbiətdə yaşayan balıqların ömrünü ümumiyyətlə pulcuqlarının quruluşundan anlamaq olar. Bu məsələ akvarium balıqlarında çox öyrənilmir. Amma bəzi yetişdiricilər istehsalda istifadə etdikləri balığın yaşına xüsusi diqqət yetirirlər. Çünki balıqların ömrünün 2/3-də ancaq qızartma və ya yumurta istehsalı baxımından məhsuldar ola bildiyi, yaşlandıqca məhsuldarlığının azaldığı məlumdur. Xüsusilə xarici ölkələrdə çoxlu sayda, hətta ildə 200-250 min civarında balıq istehsal olunur.
Bu, biznesdə çox vacib məsələdir.

BALIQLARDA CİNSƏLLİK

Bütün canlılarda cinsi müəyyən etməyə kömək edən simvollar əsasən iki sinfə qruplaşdırılır. Bunlar birinci cins xüsusiyyətləri, digəri isə ikinci cins xüsusiyyətləridir.

İlk cinsi xüsusiyyətlər bütün canlılarda çoxalma ilə əlaqəli orqanlardır. Məsələn, balıqlarda yumurtalıqlar və xayalar əsas cinsi xüsusiyyətlərdir. İkinci cinsi xüsusiyyətlər çoxalma ilə birbaşa əlaqəli olmayan, lakin cinslə birlikdə görünən xüsusiyyətlərdir. Məsələn, saqqalın uzanıb uzanmaması insanlarda ikinci cinsi xüsusiyyətdir. İnsan qadındırsa, saqqal qoymaz, kişidirsə, saqqallı olar. Bir çox ev heyvanlarının xarici görünüşünə baxaraq ilk cinsi xüsusiyyətlərindən onların cinsini dərhal anlaya bilərik. Məsələn, inəyin məməli olub-olmaması onun erkək və ya dişi olduğunu dərhal bizə bildirir. Balıqlarda ilk cinsiyyət orqanları çox vaxt kənardan dərhal görünmür və biz adətən balığın cinsini öldürmədən, ikinci cinsi xüsusiyyətlərindən anlaya bilərik. Bu səbəbdən ikincil cinsi xüsusiyyətlər, akvarium balıqçılığında cinsi ayrı-seçkilikdə çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bu xüsusiyyətlərin hər bir nəzərdən keçirilən növ üçün bilinməsi faydalı olacaqdır.
Bəzi balıqlar, xüsusilə gənc yaşda görünüşdə birinci olurlar. Həm cinsi xüsusiyyətlər baxımından fərq qoymaq, həm də balıqların cinsini təyin etmək mümkün deyil. Ancaq qarnı yarıldıqda balığın cinsi müəyyən edilir və yumurtalıqları və ya xayaları olduğu görülür. Bu cür öyrənmə heç vaxt akvarium balıqçılığına uyğun olmadığı üçün bəzən çətinliklərlə qarşılaşa bilərik. Ancaq bu növ balıqlarla işləyən çox təcrübəli insanlar ikincil cinsi xüsusiyyətlərdən, çox vaxt bir çox insanın bilmədiyi çox kiçik detallardan istifadə edərək cinsi müəyyən etməkdə müvəffəqiyyətli ola bilərlər.
Ümumi tərif olaraq, gonopodium bütün canlı balıqlar üçün cinsi ayrı-seçkilikdə istifadə edilə bilən bir orqandır. Bu orqan yalnız kişilərdə olur və bir qədər qalın boru şəklini alan kişinin anal üzgəcindən əmələ gəlir. Qadınlarda anal üzgəc normal quruluşa malikdir. Şəkildə erkək qılınc quyruğu balığının gonopodiumunu və dişinin normal quruluşlu anal üzgəcini aydın görmək olar. Ən məşhur kürü tökən balıqlarda bu xüsusiyyəti asanlıqla müşahidə etmək mümkündür: lepistes, qılıncquyruğu, qara moly və yarpaq balığı. Bu gonopodium kişi tərəfindən ifraz olunan kişi reproduktiv hüceyrələrinin (spennin) qadın reproduktiv orqanına köçürülməsinə xidmət edən orqandır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bu növ balıqlarda erkək hüceyrələrin dişiyə köçürülməsi digər məlum heyvanlardan bir qədər fərqlidir və sperma torbaya köçürülür.

Bir neçə dəqiqə ərzində qadına köçürülür. Əsasən, bu çantanın forması toyuq yumurtasının daha kiçik versiyasına bənzəyir. Bu kisə qadının reproduktiv orqanında parçalanır və sperma qadının qarnındakı yumurtaları dölləyir. Bir çox məhsuldar balıqlar bu sperma ehtiyatını toplamaq və 6-10 doğuş üçün istifadə etmək qabiliyyətinə malikdir.

Doğuşdan sonra balalarını yeyə bilən balıqlarda, körpələri təhlükəsiz şəkildə əldə etmək üçün balalardan istifadə edilir.

Balıqlarda balalara qulluq etmək instinkti bir çox növdə mövcuddur. Bir çox cichlid növləri diqqətlə gözləyir və balalarını qoruyur. Discus balıqları körpələrini bədənlərindən ifraz etdikləri maye ilə qidalandırırlar.

Yalançı balıqlarda cinsiyyət orqanları. Üstdə Gonopodiurn, ortada dişi. Normal qan quruluşu. Şişmiş dişi balığın qarnı dibində qızartma ilə doldurulur, yumurta içərisində inkişaf edən qızartma.

Dişi və erkək zebra. Şəkildən göründüyü kimi çoxalma zamanı dişinin qarnı şişir (üstdə), erkəkdə isə hamar olur.
Bir çox balıq cinsini təyin etməyə kömək edən bir çox ikincil cinsi xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, məşhur balığı götürək. Bunlardan kişilərin həmişə çox gözəl rəngləri olur. Onların da uzun quyruqları və üzgəcləri var. Bundan əlavə, dişilər daha böyükdür və kişidən təxminən iki dəfə böyük ola bilər. Gender ayrı-seçkiliyinə kömək edən ikinci cinsi xüsusiyyət budur: rəng. Üzgəclərin uzunluğu və bədənin ölçüsü.

Yumurta qoyaraq çoxalan balıqlar ikinci cinsi xüsusiyyətlər baxımından bir qədər fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. Məsələn, cichlid qrupuna aid balıqlarda cins ayrı-seçkiliyi yalnız onların müxtəlif rənglərindən istifadə etməklə edilə bilər. Ümumiyyətlə, kişilər daha tünd və daha gözəl rənglərə malikdirlər. Onların üzgəcləri də adətən daha uzun olur. Gənc cichlidlərdə bu rənglər aydın görünmədiyi üçün xarici quruluş baxımından cinsi ayrı-seçkilik onların əksəriyyətində çətin və qeyri-mümkündür. .
Yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlərin əksəriyyəti bir çox Anabantid növləri üçün keçərlidir. Məsələn, vəziyyət cənnət balıqları (makropodus) və ya betalarla eynidir. Kişilər həmişə çox gözəl rənglərə sahib olsalar da, dişilər solğun rəngdədir.
Bəzi hallarda, bir çox balıq üçün cinsi ayrı-seçkilik mümkün deyil. Bu kitabda müzakirə olunan hər bir balıq növü üçün bu cins simvolları daha sonra müzakirə olunacaq.

YUMURTLAMADAN ƏVVƏL BALIQLAR


Akvariumda balıq ovu zamanı müşahidə edilməli olan maraqlı hadisələrdən biri də yetişdirmə vaxtından əvvəl davranış və sevgi oyunlarıdır. Bir çox balıq növü yuva qurma fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bəzi balıq növləri su üzərində yuva qurur. Bu davranışların bizim üçün əhəmiyyəti, balıqların reproduktiv fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyinin olduğunu başa düşməkdir. Beləliklə, doğulacaq yumurtaları və balaları qorumaq üçün lazımi tədbirləri görə bilərik. Hal-hazırda, akvarium balıqçılığı ilə məşğul olan insanlar, çoxalma və yetişdirmə əvvəli davranış arasındakı əlaqənin diaqnozunu quraraq, istehsal fəaliyyətinin hər tərəfini nəzarət altında saxlamağa çalışırlar.
Kürü vermə öncəsi ən mühüm hadisələrdən biri də bir-birinə uyğunlaşacaq balıqların müəyyən edilməsidir. Bir çox balıq növləri üçün insanlar yoldaşların seçiminə tam nəzarət edirlər. Bununla belə, bəzi balıqlar həyat yoldaşı seçmək üçün bir-birini tərk etməli olurlar. Məsələn, mələk balığı öz yoldaşlarını seçir. Bir damazlıq olaraq, istehsalda istifadə ediləcək tərəfdaşları seçərkən nəzərə alınmalı bəzi ümumi qaydalar var. Məsələn, dişinin yaxşı inkişaf etmiş qarnının yumurta ilə dolması və buna görə də şişməsi bir çox balıq növü üçün keçərli bir işarədir. Bundan əlavə, kişilərdə rənglərin daha parlaq olduğunu və kişinin daha aktiv və canlı olduğunu diqqətlə izləmək lazımdır. Burada vurğulanmalıdır ki, balığın bu vəziyyətə gətirilməsi üçün istehsaldan 2-3 həftə əvvəl yaxşı qidalanmanın tətbiqi çox faydalı olacaq. Əslində, uğurlu istehsal üçün mütləq lazımdır.

Bir çox balıq istehsalında dişi balıqlar erkəkdən bir gün əvvəl akvariuma buraxılır. Bu, qadının ətraf mühitə alışmasına imkan verir. Təbii ki, bu ümumi qaydadan çoxlu sapmalar var. Gələcəkdə lazım gəldikdə hər bir balıq növü üçün bu problemləri həll etməyə çalışacağıq.
Yenə bu mövzuda ümumi məlumat olaraq, dişinin erkəkdən daha böyük olduğu növlərdə erkək və dişinin eyni anda akvariuma yerləşdirilə biləcəyini söyləmək olar. Bu cütləşmə üsulu ilə erkək və dişilər əvvəlcə bir-birlərinə fikir vermirlər. Bu, xüsusilə Anabantid, beta və Gromi, Danios, Characin, Barbus növləri üçün doğrudur. Sonra balıqlardan biri (növdən asılı olaraq erkək və ya dişi) digərini onunla cinsi əlaqədə olmağa təşviq edir, məs. Betta balıqlarında erkək dişiyə yumşaq bir şəkildə sataşır və onu köpük yuvası düzəltmək üçün ona qoşulmağa məcbur edir. Bəzi Barb növlərində erkək dişini ağzı ilə anal üzgəcini çimdikləyərək yumurta qoymağa məcbur edir. Bəzi növlərdə tərəfdaşlardan biri istehsala hazır deyilsə, digər tərəfdaş heç bir cəhd göstərmir. O

Məsələn, bu davranış bir çox characin növlərində müşahidə olunur. Bəzi növlərdə erkək və dişinin eyni ölçüdə olmasını təmin etmək lazımdır. Çünki bu növ balıqlarda güclü olan biri digərini öldürə bilər. Bəzi balıq növlərinin yumurtlamadan əvvəl öpüşməyə bənzər ağızdan ağıza hərəkətlər etməsi maraqlı bir sevgi oyunudur. Bu davranışlar xüsusilə cichlid növlərində müşahidə olunur. Bir çox yetişdirici əmindir ki, akvariuma qoyduğu balıqlarda bu cür davranışa əməl etsələr, kürü bir-birlərinin çənələrini dişləyərək davamlı qucaqlaşan öpüşləri izləyəcəklər. Ancaq bunun həmişə belə olacağına əmin olmaq lazım deyil. Bəzən bir-birini incitmək üçün bu iç-içəliyin uzun müddət davam etdiyini müşahidə etmək olar. Belə hallarda balıqları qorxutmaq və ayırmaq da nəzərdə tutula bilər. Belə bir nəticə dişin hələ hazır olmadığını göstərə bilər. İki həftə ərzində yaxşı bir pəhriz qadının istehsal vəziyyətinə çatması üçün kifayət edəcəkdir.

Əvvəlki paraqraflarda balıqlarda kürü tökməzdən əvvəl görülən bəzi hadisələri qeyd etmişdik. Bu hadisələr arasında maraqlı məsələlərdən biri də yumurtlama öncəsi sevgi oyunlarıdır. Sevgi oyunlarının baş verməsi üçün hər bir balıq növündə neçə dişi və neçə erkeğin ayrıldığını müəyyən etmək vacibdir. Bir erkək cichlid bir çox dişi ilə bir akvariumda yerləşdirilirsə, kişi bu dişilərdən yalnız birini seçəcək və onunla cütləşəcəkdir. Digər tərəfdən, erkək zebranı 1 onlarla dişi ilə bir akvariumda yerləşdirsəniz, erkək balıq onların hamısı ilə cütləşmək üçün çox səy göstərəcəkdir. Bu davranış bir çox xaracinlər, Barbus, Corydoras, Rasbora və bir çox canlı daşıyıcı növlər üçün keçərlidir.Akvarium balıqlarının istehsalında bir çox yetişdiricilər balıqlarının toplu olaraq saxlandığı akvariumda bir-birini cütlük seçər və bu səbəbdən birlikdə yaşayan balıqları ayıraraq yumurta almağa çalışın. Bu, həqiqətən də, bir çox balıq növləri üçün yoldaşları müəyyən etməyin ən təhlükəsiz yoludur. Məsələn, mələk balığı yalnız seçdikləri yoldaşlarla nəsil yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu məsələ bir çox cırtdan cichlid növləri üçün də eynidir. Cütləşmə seçiminə həssas olmayan növlər üçün erkəklər və dişilər ayrı-ayrı qruplarda saxlanılır. Yetişdirmə istənildikdə, damazlıq bu vəzifəni istədiyiniz kişi və qadını ayıraraq həyata keçirir. Hər növ üçün nə qədər erkək ayrılacağı isə zamanla dəqiqləşəcək. .

Hər bir yetişdirici müəyyən bir tək gərginlik üzərində işləmək üçün zaman-zaman seçir. İstehsalata olan marağı ilə o, bu janr üçün bir çox mövzular öyrənəcək və uğur qazanmağın yollarını tapacaq.

CÜTLƏŞMƏ

Bir çox akvaristlər balığın cütləşməsini müşahidə etmək şansına sahib olublar, məsələn, guppies, platys və qılınc quyruğu kimi doğuşla çoxalırlar. Çünki bu balıqlarda cütləşmə bir çox quru heyvanlarında olduğu kimidir. Erkək balıq gonopodium orqanı vasitəsilə dişi ilə cütləşmək imkanına malikdir və spermasını dişi üçün torbaya qoyur. Bir çox balıq bu cütləşməni ildə bir və ya iki dəfə edir.

Lakin balıq il boyu çoxalmağa davam edir. Məsələn, guppi aldığı erkək reproduktiv hüceyrələri bir cütləşmədə saxlaya bilər və 8-10 doğuşda istifadə edə bilər. Bu səbəbdən bir çox həvəskar, akvariumda erkək balıq olmadığı halda, aldıqları dişinin bir-birinin ardınca balalarını dünyaya gətirdiyini görəndə maraqla qarşılanır.
Corydoras növünün bəzi balıqlarının cütləşmə davranışı da olduqca maraqlıdır. Dişi kişi cinsiyyət orqanından olan erkək reproduktiv hüceyrələri ağzına götürür və udaraq onları saxlayır. Bəzi yetişdiricilər balıqların bu kişi reproduktiv hüceyrələrini udduğuna və yumurtaları dölləmək üçün istifadə etdiyinə inanırlar. Təbii ki, canlı varlığın quruluşuna görə bu mümkün deyil. Burada görülən işlər bundan ibarətdir. Dişi əslində ağzında kişi reproduktiv hüceyrələrini saxlayır. Bir müddət sonra yumurtalarını bitkilərin və ya şüşənin üzərinə qoyur. Eyni zamanda ağzında saxladığı erkək reproduktiv hüceyrələri yumurtaların üzərinə püskürür. Beləliklə, gübrələmə əldə edilir.

Bir çox qromi və betta balıqlarının cütləşməsi olduqca maraqlıdır. Yetişdirmə zamanı erkək dişini kənardan əhatə edir və dişi balığı sıxaraq, yumurtalarını atmağa kömək edir. Eyni zamanda yumurtalar qoyulur, erkək öz reproduktiv hüceyrələrini buraxaraq yumurtaları dölləyir.
Cichlid növlərinin əksəriyyəti yumurtalarını hazırladıqları yerə qoyurlar. Onların yumurtaları da əsasən yapışqan olur. Dişi ardıcıl və ya qrup halında yumurta qoyduqdan sonra erkək mayalanma vəzifəsini yerinə yetirir. Belə balıqların çoxu bir anda 10-15 yumurta qoyur. Erkək onları dərhal dölləyir. Sonra dişi yenidən yumurta qoyur və bu proses 500-1000 yumurta verənə qədər davam edir.

Akvariumda yerləşdirilən briketlər və qablar kimi materiallar bir çox balıq növləri üçün yaxşı kürü tökmə yerləri ola bilər.

YUMURTLAMA YERİ

Balıqların yumurta qoyduğu yerlər baxımından maraqlı davranışları var. Bunu aşağıdakı kimi sadalaya bilərik.
a) Ovulyasiya üçün xüsusi yer istəməyənlər,
b)Yumurtalarını bitkilərin üzərinə qoyanlar
c) “daşlar” “
d) “qablar” “
e) Quma yumurta qoyanlar
f) “açdıqları ho

başqalarına buraxanlar
g) “onu pəncərənin üstünə qoyanlar
h) “ mayalandıqdan sonra ağzına götürənlər
k) “Midiyaya qoyanlar
l) “öz yaratdıqları köpükdə buraxanlar
m) “xüsusi kisələrdə qoyanlar.

Göründüyü kimi, müxtəlif akvarium balıqlarının yumurta qoyduğu yerlər baxımından çox fərqli vərdişləri var. Ona görə də hər balığın kürü tökmə vərdişlərini bilmək və buna uyğun akvarium hazırlamaq vacib məsələlərdəndir. Gələcəkdə bir çox balıqlar haqqında məlumat verilsə də, hər bir balıq üçün bu məsələlər qeyd olunacaq. Ancaq ümumiyyətlə, cichlid növlərinin əksəriyyəti akvariumda yerləşdirmək üçün çox kiçikdir. Onlar qablarda yumurta qoymağa meyllidirlər.Bir çox tetra növləri də yumurtalarını təsadüfi, nizamsız olaraq bitkilər arasında qoymaq vərdişinə malikdir. Ancaq balıqların akvariumda istənilən mühiti yoxdursa və su şəraiti yumurta qoymağa uyğundursa, cichlid növləri qazan tapa bilmədikdə yumurtalarını bitkilərin arasına qoyacaq, akvariumda bitki yoxdursa bir çox tetra növləri yumurtalarını daşların üzərinə qoymaqdan çəkinməzlər. Təbii ki, belə tərs kürü balığın sağ qalmasına təsir edəcək. Buna görə də uyğun şərait yaratmaq

Phodeus amarus balıqları şirin su midyelərində yumurtalarını qoyaraq maraqlı bir yetişdirmə üsulundan istifadə edirlər. Dişinin reproduktiv borusu vasitəsilə midiyaya yığılan yumurtalar kişi tərəfindən mayalanır. Bu təhlükəsiz heyvandarlıq zəmini təmin edir.

Akvaristin bilməli və əhəmiyyət verməli olduğu məsələlərdən biridir. Çünki arzuolunmaz mühitlərdə qoyulan yumurtaların istənilən inkubasiyada çoxlu problemlərin olacağı gözlənilməlidir. Çünki əsrlərin təbii inkişafı yolu ilə hər bir balıq özünə ən uyğun olan kürütökmə şəraitini müəyyən etmiş və bu vərdiş irsi bacarıq kimi nəsildən-nəslə ötürülür. Misal üçün; Afrikanın bir çox bölgəsində mövcud olan çoxlu illik balıqlar var və bundan sonra bəhs ediləcək. Bu balıqlar yazda palçıqda qazdıqları çuxurlara yumurta qoyurlar. Yayın istisində su quruyanda bu balıqlar ölür. Ancaq payızda yağış yağanda körpələr dərhal yumurtadan çıxır. Sürətlə böyüyür, 6-8 aylıq müddətdə inkişaf edir və ata-anaları kimi, heç kim onlara öyrətməsə də, nəslin davamı üçün instinktiv olaraq boşluqlara yumurta qoyur, vəzifəsini yerinə yetirir və ölürlər. Təbii ki, təbiətdə baş verən hadisələri bilmək və buna uyğun istehsal tədbirləri görmək bu növlərin istehsal səylərində uğur qazanmağın vacib şərtlərindən biridir.

Bir çox növ yumurta qoyacaqları yeri təmizləyir. Bəzi cichlid və tilapia növləri yumurta qoyacaqları yerə yaxın bitkiləri kökündən çıxarır. Bu, bir növ; Bu, həyat mübarizəsinin zəruriliyidir. Çünki bu bitkilərin arasında gizlənən balıqların yumurtaya və ya qızartmaya hücum etmə ehtimalı var. Və ya körpələr bitkilər arasında hərəkət edərək ananın gözündən uzaqlaşa bilər. Göründüyü kimi, görülən hər bir işin illər ərzində qazanılmış psixoloji formalaşması var. Balığın arzuladığı şərait yaradılmasa, balıq heç vaxt çoxalmaq üçün kifayət qədər mənəvi yetkinliyə çata bilməz.

Bu davranışlar Characin növlərinə də aiddir. Bu sinifdəki balıqlar bitkisiz çılpaq akvariumlara yerləşdirildikdə tez-tez yumurta qoyurlar. Əslində, bir çox həvəskarlar akvaristlərdən tam yumurtlamış balıqları alıb evlərinə aparanda arzuladıqları mühiti yarada bilmədiklərindən nəsil yetişdirməkdə uğur qazana bilmirlər. Qısa bir xülasədə, yumurta verən balıqların ən əhəmiyyətli sinifləri üçün kürüləmə şərtləri və akvariumda vəziyyətin necə olması lazım olduğu aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər.

XARACİNLƏR: Akvariumun bir küncü sıx şəkildə əkilməlidir. Akvariumda daş, çınqıl və qum qoymaq lazım deyil.

BARBs: Eynilə Characirs kimi. Ancaq bəziləri üçün çınqıl və qum tələb oluna bilər.

ŞƏKİL NÖVLƏRİ: Bitkilər yerləşdirilə bilməz. Böyük daşlar və kiçik qablar tələb olunur. Akvariumun altına çınqıllar qoyulur.

LAbirint balığı: Bitkilərə, xüsusilə də üzən bitkilərə ehtiyac var.Beləliklə, köpük yuvasının tuta biləcəyi bir mühit yaranmış olur. Yetkinlik yaşına çatmayanlar səthə yaxın bitkilər arasında gizlənə bilərlər.

İLLİK Balıq: Akvariumun dibi qumlu və ya palçıqlıdır. Çoxlu quru mamır və ya söyüd kökləri qoymaq vacibdir.

Bu arada, hər kəsin razılaşacağı kimi, balıqların ölçüsü böyüdükcə akvariumların da böyüməsi lazım olduğunu xatırlamaq lazımdır. Misal üçün; 3-3,5 sm. Kardinal tetra üçün yumurta istehsalı üçün 10-12 litr akvarium kifayətdir. ABŞ-da bir çox ticarət müəssisəsi kiçik ölçülü balıqların istehsalı üçün 10-15 litrlik akvariumlardan istifadə edir və bir anda 50-60 akvariumda istehsala başlayır. Yumurta alanda balıqları ayırır və gələcək istehsalda istifadə etmək üçün yığırlar.

Təbii mühitə uyğundur və yaxşı bəzədilmişdir

Yaxşı hazırlanmış akvariumda balıqlar reproduktiv statusa daha asan çatır. Bu səbəbdən kondisioner qazanmaq üçün kökəldirlər. Qızartmalar bir müddət bu kiçik akvariumlarda qalırlar. Sonra daha böyük məsələn. Böyük akvariumlara və ya 1000-1500 litrlik hovuzlara yerləşdirməklə toplu istehsal olunur. Bu davam edir.

Characins növləri ilə işləyirsinizsə, şüşəli akvariumlara sahib olmaq məcburidir. Akvarium örtülməli və yumurta qoya biləcəkləri bitkilər yerləşdirilməlidir. Ölkəmizdə satılan süni plastik liflər bu balıqlar üçün o qədər də faydalı deyil. Buna görə canlı bitkilərdən istifadə müvəffəqiyyət nisbətini artırır. Bu akvariumlarda aşağıdan yüngül işıqlandırma balıqların kürü töküb-tökmədiyini anlamaqda faydalı ola bilər.

Bir çox cichlid növləri akvariumun dibindən qum çıxarmaq və yumurtalarını dibdəki düzlükdə (karna) qoymaq istəyir. Bu vərdiş onların təbiətdə tapdıqları bir daşın qumda qazıb yumurta qoymaq vərdişindən irəli gəlir. Ancaq balıq akvariumdakı qumu qazaraq dibini tapsa və orada işıq görsə, yumurta qoymağı dayandırır. Bu səbəbdən xarici ölkələrdə bir çox akvarium ustası akvariumun dibinə mərmər qoyur. Ancaq eyni məqsədlə akvariuma qoyulan yuvarlaq daşları təmizləyərək tək yumurta da qoya bilirlər. Onlar da asanlıqla qablara yumurta qoyurlar.

Labirint balıqları ümumiyyətlə akvariumun dibi ilə maraqlanmır. Çünki onlar yumurtalarını hazırladıqları köpük yuvalarına qoymağa meyllidirlər. Bu qrupdakı balıqlar vaxtlarının çoxunu akvariumda səthin yaxınlığında keçirirlər. Yeməklərini suyun səthindən götürürlər. Akvariumun dibindən gələn işığı sevmirlər və rahatlıqları itir. Bu səbəbdən labirint balıqlarının saxlandığı akvariumların dibinin qaralması və işığın akvariuma girməsinin qarşısının alınması vacibdir.Bundan başqa akvariumun alt hissəsi şəffaf şüşədir və güzgü kimi parlayır, bu da insanlarda narahatlığa səbəb olur. balıq. Bu səbəbdən ABŞ-da labirint balıqları və xaracin növləri ilə işləyən kommersiya istehsalçıları akvariumlarının altını mərmərdən hazırlamağa üstünlük verirlər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *