Blog

dini soz

Dini soz axtarışında olan oxucularımız üçün bir çox dini sözləri bir məkanda topladıq. Burada sosial şəbəkələrdə paylaşa biləcəyiniz çox sayda fikirlər təqdim edirik.

Uca Allah Qurana uyan millətləri yüksəldir. Uymayanları alçaldır. (Hz. Ömər)

Ədalətsizlik edən ədalətsizliyə uğrayandan daha bədbəxtdir.

Yaxşılığı gizlətmək pisliyi gizlətməkdən üstündür.

Allahdan gələnə razı olsaq Allah da bizdən razı olar. (Hz. Mövlana)

Ey Allah, sənsən qəlbimizə haqq yolunu göstərən. İnayətini kar, hidayətini yar elə bizə.

Nə imtahanlar qonaq etdim bir bilsən, heç hesabda yoxkən, yaxşı kimi acımı azaldacaq dualar əzbərləmişəm kiçikkən.

Quran bir sirdir, sirrin sirridir, sirlərə inandıran sirdir. (Humeyni)

Sənin üçün başqasını tərk edən başqası üçün səni də tərk edər.

Qorxu Allahdan qorxusu olmayan üçündür. (Hz. Mövlana)

Eyni dildə danışanlar yox, eyni duyğuları paylaşanlar anlaşa bilərlər.

Görmədən sevmək olurmu? Olur. Salavat və salam sənədir, ya Rəsulallah.

Kainatda ən yüksək həqiqət imandır, ondan sonra namazdır.

Qurdun əlindən çobanlıq gəlməz. (Sadi)

Əyri ox düzgün yol almaz. (Hz. Əli)

Sənə edilən hər yaxşılıq Allahdandır. Pislik isə nəfsindəndir.

Niyyəti pis olanın atdığı ox özünə qayıdar.

Hər kəs qorxduğundan qaçar, yalnız Allahdan qorxan ona yaxınlaşar. (Hadis-i Şerif)

Qurandan ayrılmayın, onu özünüzə imam və öndər seçin. (Hz. Əli)

Minnət ağır yükdür, heç kim daşımaq istəməz. (Diderot)

Qurani-Kərimi güclü olmaq üçün oxuyun. (Şeyh Edebali)

Quranla insan əkiz qardaşdır. (Hz. Məhəmməd)

Ən xeyirlilər Quranı oxuyan və oxudanlardır. (İbn-i Mace)

Heç bir acı cəhalətdən çox zəhmət verməz. (Hz. Əli)

İnsanı məsxərəyə qoyan dilidir. (Sadi)

İnsanı hörmətli edən dindir, şəriətdir. (Mahmut Ustaosmanoğlu)

Qəlbin döyüntüsü əcəlin ayaq səsləridir. (Beyazidi Bestami)

Heç bir ağrı cəhalətdən çox zəhmət verməz. (Hz. Əli)

İki şeyi əsla unutma: Allahı və ölümü. İki şeyi unut: etdiyin yaxşılığı və gördüyün pisliyi.

Allah qarşınıza Allah qorxusu olanları çıxarsın, gerisi təfərrüatdır.

Xam düşüncələri ancaq ağıl bişirir. (Firdevsi)

Fürsət də buludlar kimi tez keçib gedər. (Hz. Əbu Bəkr)

Uşaqlarınızı quzu kimi böyütməyin ki, gələcəkdə quzu kimi güdülməsinlər. (Şeyh Sadi Sirazi)

İnsanı çox dil bilməsi deyil, könlün dilini bilməsi dəyərli edər. (Hz. Mövlana)

Allahdan qorxandan başqa kimsəyə güvənmə. (Hz. Ömər)

Allahım, yalnız səni sevməyimin dərdiylə doldur məni.

Hər insanın qiyməti əxlaqının gözəlliyi qədərdir. (Hz. Əli)

Sevgilinin dəyəri onu sevənin sevgisi ilə ölçülür.

Allah qorxusu bütün qorxuları aradan qaldıran gözəllikdir.

Həzrəti Məhəmməd ümmətinin mənə ən yaxın olanları mənə ən çox salavat gətirənlərdir.

Şans yoxdur! Allah nəyi nəsib edərsə o vardır.

Hökumətlərin ən pisi günahsızı qorxudandır. (Beydeba)

Hökumət kəndilinin yumurtasını alırsa, adamları bütün toyuqları alar. (Sadi)

Zülmə uğrasan da, zülm etmə. (Hz. Əli)

Bir şam digərini yandırmaqla işığını itirməz. (Hz. Mövlana)

Davranışlarınıza baxıb müsəlmanlığı seçən yoxdursa, imanınızı gözdən keçirin.

Ey torpaq, rəbbim məndən razı olana qədər məni ağuşuna alma.

Allah bir qapını bağlayanda digərini açar.

Allah bir qulu sevdikdə yalvarmasını eşitmək üçün ona sıxıntı verir.

Hər insanın qiyməti əxlaqının gözəlliyi qədərdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *